Клуб за Применето Аикидо

Ирими Наге

УПИС НА НОВИ ЧЛЕНОВИДоколку сте заинтересирани за тренинг на ПРИМЕНЕТО АИКИДО во КПА „Ирими-Наге“ - Скопје, дојдете, погледајте и прашајте се што ве интересира пред и за време на тренинзите:

Среда и Петок од 19:00 до 20:30 часот во Карате центарот Работнички во Капиштец

За сите информации можете да се обратите на тел. 070/650-276